KINH DOANH

2017 Chevrolet Spark vừa là bé nhỏ nhất và chiếc xe đắt nhất được bán bởi Chevy ở Bắc Mỹ

các 2017 Chevrolet Spark vừa là gầy nhất và dòng xe đắt nhất được bán bởi vì Chevy ở Bắc Mỹ. các hatchback minicar Hàn Quốc hỗ trợ không...
Continue Reading
KINH DOANH

Chevrolet không chọn cá nhân nhất định cho thị trường mục tiêu chi tiết và các điểm quảng cáo

Chevrolet đã đề cập từ khi chuyển bè đảng hoàn toàn để tiếp cận của nó ” Bất người, chẳng hề diễn viên ” chiến lược quảng cáo, bán...
Continue Reading
12